Home

Europa   V

América   V

Asia   V

Oceanía   V

Africa   V

Idioma   V

Códigos Postales De Japón


Código Postal de Kyoutoshisakyouku, Kyoutofu, Japón72,189,189-1banchi)
Akitsukichou
Awataguchinyoigadakechou
Awataguchitoriichou
Awataguchiyamashitachou
Choushoujimonzenchou
Daimonjichou
Eikandouchou
Eikandounishimachi
Fukumotochou
Ginkakujichou
Ginkakujimaechou
Hanasebesshochou
Hanaseharachichou
Hanaseoofusechou
Hanaseyamasuchou
Higashimarutachou
Higashimonzenchou
Higashitakeyachou
Hirogawara(Kakumachi)
Hououjichou
Hourinjimonzenchou
Ichijoujiakanomiyachou
Ichijoujiaojouchou
Ichijoujibabachou
Ichijoujidaishinkaichou
Ichijoujideguchichou
Ichijoujidounomaechou
Ichijoujigatsurinjichou
Ichijoujigosaidenchou
Ichijoujihananokichou
Ichijoujiharaitonochou
Ichijoujihayamachou
Ichijoujihigashimizuboshichou
Ichijoujihigashisuginomiyachou
Ichijoujihigashitojikawarachou
Ichijoujihigashiurachou
Ichijoujihinokuchichou
Ichijoujihorinouchichou
Ichijoujiinarichou
Ichijoujiiorinochou
Ichijoujijizoumotochou
Ichijoujikawaharadachou
Ichijoujikinomotochou
Ichijoujikitaoomaruchou
Ichijoujikotanichou
Ichijoujimatsudachou
Ichijoujimatsuharachou
Ichijoujiminamioomaruchou
Ichijoujimiyanohigashichou
Ichijoujimizugakechou
Ichijoujimonguchichou
Ichijoujimukaibatachou
Ichijoujinakanodachou
Ichijoujinishimizuboshichou
Ichijoujinishisuginomiyachou
Ichijoujinishitojikawarachou
Ichijoujinishiurabatachou
Ichijoujinodachou
Ichijoujiooharadachou
Ichijoujiootani
Ichijoujisagarimatsuchou
Ichijoujisaikatachou
Ichijoujisatonomaechou
Ichijoujisatononishichou
Ichijoujishakadouchou
Ichijoujishimizuchou
Ichijoujisomedonochou
Ichijoujitakatsukichou
Ichijoujitakenouchichou
Ichijoujitanidachou
Ichijoujitouroumotochou
Ichijoujitsukamotochou
Ichijoujitsukudachou
Ichijoujiumenokichou
Ichijoujiyakushidouchou
Ichijoujiyamaidare
Ishiwarachou
Iwakuraagurachou(267,268banchi)
Iwakuraagurachou(Sonota)
Iwakurachuuzaijichou
Iwakurahanazonochou
Iwakurahataedachou
Iwakurahigashigodachou
Iwakurahigashimiyatachou
Iwakurakinochou(251banchi)
Iwakurakinochou(Sonota)
Iwakurakitaikedachou
Iwakuraminamihiraokachou
Iwakuraminamiikedachou
Iwakuraminamikuwaharachou
Iwakuraminamimiyakechou
Iwakuraminamioosagichou
Iwakuraminamiyonnotsubochou
Iwakuramiyakechou
Iwakuramuramatsuchou
Iwakuranagatanichou
Iwakuranakamachi
Iwakuranakaoosagichou
Iwakuranakazaijichou
Iwakuranishigawarachou
Iwakuranishigodachou
Iwakuranishimiyatachou
Iwakuraoosagichou
Iwakurashimozaijichou
Joudojibanbachou
Joudojihigashidachou
Joudojiishibashichou
Joudojikamibanbachou
Joudojikamiminamidachou
Joudojikoyamachou
Joudojiminamidachou
Joudojinishidachou
Joudojishimobanbachou
Joudojishimominamidachou
Joudojishinnyochou
Kamitakanobouyama
Kamitakanodaimyoujinchou
Kamitakanofukadachou
Kamitakanofurukawachou
Kamitakanoguchikomorichou
Kamitakanohachimanchou
Kamitakanohatagadachou
Kamitakanohatamachi
Kamitakanohigashidachou
Kamitakanohigashihimurochou
Kamitakanohigashiyama(Sonota)
Kamitakanoichikawachou
Kamitakanoikenouchichou
Kamitakanoinarichou
Kamitakanoishidachou
Kamitakanokamatsuchichou
Kamitakanokamiaramakichou
Kamitakanokamonhayashichou
Kamitakanokanetsukichou
Kamitakanokawarachou
Kamitakanokinoshitachou
Kamitakanokitakawarachou
Kamitakanokitatachou
Kamitakanokurumajichou
Kamitakanomaedachou
Kamitakanomatsudachou
Kamitakanomiyakechou
Kamitakanomorokichou
Kamitakanonagaredachou
Kamitakanonakamachi
Kamitakanonishihimurochou
Kamitakanonokamichou
Kamitakanoohochichou
Kamitakanookuhigashinochou
Kamitakanookukomorichou
Kamitakanoonochou
Kamitakanooohashichou
Kamitakanoootsukachou
Kamitakanoooyudechou
Kamitakanorinkouchou
Kamitakanosagimachi
Kamitakanosaimyoujiyama
Kamitakanosantandachou
Kamitakanosatsutachou
Kamitakanosawabuchichou
Kamitakanoshimoaramakichou
Kamitakanoshimohigashinochou
Kamitakanosuishachou
Kamitakanotoriwakichou
Kamitakanouehatachou
Kamitakanouenochou
Kamitakanoyamanohashichou
Kamohangichou
Kamoimaichou
Kashirachou
Kikuhokochou
Kitamonzenchou
Kitashirakawabettouchou
Kitashirakawabiwachou
Kitashirakawadaidouchou
Kitashirakawadounomaechou
Kitashirakawahigashihiraichou
Kitashirakawahigashiiorichou
Kitashirakawahigashikubotachou
Kitashirakawahigashiogurachou
Kitashirakawahigashisenouchichou
Kitashirakawahigashitsutachou
Kitashirakawahiraichou
Kitashirakawaiorichou
Kitashirakawaiwasakachou
Kitashirakawajizoudanichou
Kitashirakawakamibettouchou
Kitashirakawakamihatechou
Kitashirakawakamiikedachou
Kitashirakawakasaneishichou
Kitashirakawakiyozawaguchichou
Kitashirakawakogamedanichou
Kitashirakawakubotachou
Kitashirakawamaruyamachou
Kitashirakawaminamigaharachou
Kitashirakawamukougadanichou
Kitashirakawanakayamachou
Kitashirakawanishihiraichou
Kitashirakawanishiiorichou
Kitashirakawanishimachi
Kitashirakawanishisenouchichou
Kitashirakawanishitsutachou
Kitashirakawaogurachou
Kitashirakawaoiwakechou
Kitashirakawasenouchichou
Kitashirakawashibusechou
Kitashirakawashimobettouchou
Kitashirakawashimoikedachou
Kitashirakawatoyamachou
Kitashirakawatsutachou
Kitashirakawauryuuzanchou
Kitashirakawayamadachou
Kitashirakawayamanomotochou
Kuramahonmachi
Kuramakibunechou
Kuramaninosechou
Kurodanichou
Kutakaminochou
Kutakawaichou
Kutamiyanochou
Kutanakanochou
Kutashimonochou
Magohashichou
Matsugasakidounouechou
Matsugasakienomigashiba
Matsugasakigoshokaidouchou
Matsugasakigoshonouchichou
Matsugasakihashikamichou
Matsugasakihayashiyama
Matsugasakihigashiikenouchichou
Matsugasakihigashimachi
Matsugasakihigashisakuragichou
Matsugasakihigashiyama
Matsugasakihinoechou
Matsugasakihiratachou
Matsugasakihorimachi
Matsugasakiicchoudachou
Matsugasakiidegahanachou
Matsugasakiidegakaidouchou
Matsugasakiimakaidouchou
Matsugasakiizumigawachou
Matsugasakikaijirichou
Matsugasakikawaradachou
Matsugasakikinomotochou
Matsugasakikitaurachou
Matsugasakikitourouchou
Matsugasakikitsunesaka
Matsugasakikowakichou
Matsugasakikudochou
Matsugasakikumojichou
Matsugasakikuramadachou
Matsugasakiminamiikenouchichou
Matsugasakimuragauchichou
Matsugasakinakakaidouchou
Matsugasakinakamachi
Matsugasakinishiikenouchichou
Matsugasakinishimachi
Matsugasakinishisakuragichou
Matsugasakinishiyama
Matsugasakirokunotsubochou
Matsugasakisakuragichou
Matsugasakisandan'Osachou
Matsugasakishibamotochou
Matsugasakishoudenchou
Matsugasakishuurishikichou
Matsugasakisousakuchou
Matsugasakisugigakaidouchou
Matsugasakitadasudenchou
Matsugasakitakayama
Matsugasakiyanaidachou
Matsugasakiyobikaerichou
Matsugasakiyokonawatechou
Minamimonzenchou
Nakagawachou
Nanbachou
Nanzenjifukuchichou
Nanzenjikitanobouchou
Nanzenjikusagawachou
Nanzenjishimokawarachou
Nyakuoujichou
Okazakienshoujichou
Okazakihigashifukunokawachou
Okazakihigashitennouchou
Okazakihoushoujichou
Okazakiiriechou
Okazakikitagoshochou
Okazakiminamigoshochou
Okazakinishifukunokawachou
Okazakinishitennouchou
Okazakisaishoujichou
Okazakiseishoujichou
Okazakishinnyodoumaechou
Okazakitennouchou
Okazakitokuseichou
Ooharaidechou
Ooharakochihirachou
Ooharakodeishichou
Ooharakusaochou
Ooharamomoichou
Ooharanomurachou
Ooharaogosechou
Ooharaoomichou
Ooharaoonagasechou
Oohararaikouinchou
Ooharashourin'Inchou
Ooharatoderachou
Ooharauenochou
Ookikuchou
Sanshuujichou
Shimogamohagigakakiuchichou
Shimogamohangichou
Shimogamohigashihangichou
Shimogamohigashihonmachi
Shimogamohigashikishimotochou
Shimogamohigashimorigamaechou
Shimogamohigashitakagichou
Shimogamohigashitsukamotochou
Shimogamohigashiumenokichou
Shimogamohonmachi
Shimogamoinokodachou
Shimogamoizumigawachou
Shimogamokamigawarachou
Shimogamokashiwabechou
Shimogamokibunechou
Shimogamokishimotochou
Shimogamokitachanokichou
Shimogamokitanonogamichou
Shimogamokitashibachou
Shimogamokitazonochou
Shimogamokoudonochou
Shimogamomaehagichou
Shimogamomatsubarachou
Shimogamomatsunokichou
Shimogamominakuchichou
Shimogamominamichanokichou
Shimogamominaminonogamichou
Shimogamominamishibachou
Shimogamomiyakawachou
Shimogamomiyazakichou
Shimogamomorigamaechou
Shimogamomorimotochou
Shimogamonakagawarachou
Shimogamonishibayashichou
Shimogamonishihangichou
Shimogamonishimotochou
Shimogamonishitakagichou
Shimogamonishiumenokichou
Shimogamoshibamotochou
Shimogamoshimogawarachou
Shimogamotadekurachou
Shimogamotakagichou
Shimogamotsukamotochou
Shimogamoumenokichou
Shimogamoyakouchou
Shimogamoyanadachou
Shimotsutsumichou
Shin'Ikesuchou
Shinhigashidouinchou
Shinkurumayachou
Shinmarutachou
Shinpontochou
Shishigatanidaikokudanichou
Shishigatanigoshonodanchou
Shishigatanihounen'Inchou
Shishigatanihounen'Innishimachi
Shishigatanikamimiyanomaechou
Shishigatanikurikitanichou
Shishigatanimiyanomaechou
Shishigataninishiteranomaechou
Shishigatanisakuradanichou
Shishigatanishimomiyanomaechou
Shishigatanitakagishichou
Shishigataniteranomaechou
Shishigatanitokuzendanichou
Shizuichiichiharachou
Shizuichinonakachou
Shizuichishizuharachou
Shougoin'Entomichou
Shougoinhigashijiryouchou
Shougoinhigashimachi
Shougoinkawarachou
Shougoinnakamachi
Shougoinnishimachi
Shougoinrengezouchou
Shougoinsannouchou
Shououjichou
Shuugakuin'Anyoubou
Shuugakuin'Inudukachou
Shuugakuin'Ishikakechou
Shuugakuin'Izumidonochou
Shuugakuin'Okidonochou
Shuugakuin'Oobayashichou
Shuugakuinbabawakichou
Shuugakuinbusshachou
Shuugakuinchayanomaechou
Shuugakuindaidouchou
Shuugakuingatsurinjichou
Shuugakuingoandou
Shuugakuinhayashinowaki
Shuugakuinhazamachou
Shuugakuinhinokitougechou
Shuugakuinjuugonjichou
Shuugakuinkaibarachou
Shuugakuinkaikonbouchou
Shuugakuinkanoshitachou
Shuugakuinkarasumaruchou
Shuugakuinkawajirichou
Shuugakuinkitafukechou
Shuugakuinmatsumotochou
Shuugakuinminamishiro
Shuugakuinmiyanomae
Shuugakuinmiyanowakichou
Shuugakuinmizukawarachou
Shuugakuinmuromachi
Shuugakuinnakabayashichou
Shuugakuinnakashinkai
Shuugakuinnishifukechou
Shuugakuinnoboriuchichou
Shuugakuinsenmandachou
Shuugakuinshuzen'An
Shuugakuinsuijoudenchou
Shuugakuintakabechou
Shuugakuintakagishichou
Shuugakuintsuboechou
Shuugakuintsujinodachou
Shuugakuinyabusoe
Shuugakuinyakushidouchou
Shuugakuinyamakamichou
Shuugakuinyamanohanachou
Shuugakuinyamazoechou
Sugimotochou
Takanohigashibirakichou
Takanoizumichou
Takanokamitakeyachou
Takanonishibirakichou
Takanoshimizuchou
Takanotadeharachou
Takanotakeyachou
Takanotamaokachou
Tanakaasukaichou
Tanakababachou
Tanakafurukawachou
Tanakagenkyouchou
Tanakaharunachou
Tanakahigashiharunachou
Tanakahigashihinokuchichou
Tanakahigashitakaharachou
Tanakahinokuchichou
Tanakakamifurukawachou
Tanakakamigenkyouchou
Tanakakamiookubochou
Tanakakamiyanagichou
Tanakakitaharunachou
Tanakaminaminishiurachou
Tanakaminamiookubochou
Tanakamonzenchou
Tanakanishiharunachou
Tanakanishihinokuchichou
Tanakanishiookubochou
Tanakanishitakaharachou
Tanakanishiurachou
Tanakanogamichou
Tanakaooichou
Tanakaookubochou
Tanakasatonomaechou
Tanakasatonouchichou
Tanakasekidenchou
Tanakashimoyanagichou
Tanakatakaharachou
Wakokuchou
Yamabanadaijoudenchou
Yamabanahashinomotochou
Yamabanaicchoudachou
Yamabanakawabatachou
Yamabanakawagishichou
Yamabanakawaharachou
Yamabanamorimotochou
Yamabanaookimichou
Yamabanaootsukachou
Yamabanatakigahanachou
Yamabanayanagatsubochou
Yaseakimotochou
Yasehanajirichou
Yasekonoechou
Yasenosechou(Sonota)
Yoshidahonmachi
Yoshidaizumidenchou
Yoshidakaguraokachou
Yoshidakamiadachichou
Yoshidakamioojichou
Yoshidakawarachou
Yoshidakonoechou
Yoshidanakaadachichou
Yoshidanakaoojichou
Yoshidanihonmatsuchou
Yoshidashimoadachichou
Yoshidashimooojichou
Yoshidatachibanachou
Yoshidaushinomiyachou
Yoshinagachou